Gîn

From Lohankhapedia
(Redirected from )
Jump to navigation Jump to search
Chhōe kî-thaⁿ ēng-hoat, khòaⁿ Gîn (區別).
銀,  47Ag
Silver crystal.jpg
Electrolytically refined silver
基本性質
名,符號 銀,Ag
英文 silver
外型 lustrous white metal
銀 佇週期表內的位置
水素 (雙原子妃金屬)
Helium (稀有氣體)
Lithium (鹼金屬)
Beryllium (鹼土金屬)
硼素 (類金屬)
炭數 (多原子妃金屬)
則數 (雙原子妃金屬)
酸素 (雙原子妃金屬)
弗素 (雙原子妃金屬)
奶往 (稀有氣體)
Natrium (鹼金屬)
Magnesium (鹼土金屬)
阿鋁物 (頻金屬)
珪素 (類金屬)
鄰 (多原子妃金屬)
硫磺 (多原子妃金屬)
鹽素 (雙原子妃金屬)
Argon (稀有氣體)
Kalium (鹼金屬)
髂女siúm (鹼土金屬)
Scandium (過渡金屬)
Titanium (過渡金屬)
Vanadium (過渡金屬)
Chromium (過渡金屬)
Manganese (過渡金屬)
鐵 (過渡金屬)
Cobalt (過渡金屬)
Nickel (過渡金屬)
同 (過渡金屬)
亞鉛 (過渡金屬)
Gallium (頻金屬)
Germanium (類金屬)
砒素 (類金屬)
Selenium (多原子妃金屬)
臭素 (雙原子妃金屬)
Krypton (稀有氣體)
Rubidium (鹼金屬)
Strontium (鹼土金屬)
Yttrium (過渡金屬)
Zirconium (過渡金屬)
Niobium (過渡金屬)
Molybdenum (過渡金屬)
Technetium (過渡金屬)
Ruthenium (過渡金屬)
Rhodium (過渡金屬)
Palladium (過渡金屬)
銀 (過渡金屬)
Cadmium (過渡金屬)
Indium (頻金屬)
錫 (頻金屬)
Antimony (類金屬)
Tellurium (類金屬)
沃素 (雙原子妃金屬)
Xenon (稀有氣體)
Caesium (鹼金屬)
Barium (鹼土金屬)
Lanthanum (lanthanum系)
Cerium (lanthanum系)
Praseodymium (lanthanum系)
Neodymium (lanthanum系)
Promethium (lanthanum系)
Samarium (lanthanum系)
Europium (lanthanum系)
Gadolinium (lanthanum系)
Terbium (lanthanum系)
Dysprosium (lanthanum系)
Holmium (lanthanum系)
Erbium (lanthanum系)
Thulium (lanthanum系)
Ytterbium (lanthanum系)
Lutetium (lanthanum系)
Hafnium (過渡金屬)
Tantalum (過渡金屬)
Wolfram (過渡金屬)
Rhenium (過渡金屬)
Osmium (過渡金屬)
Iridium (過渡金屬)
白金 (過渡金屬)
金 (過渡金屬)
水銀 (過渡金屬)
Thallium (頻金屬)
延 (頻金屬)
Bismuth (頻金屬)
Polonium (頻金屬)
Astatine (類金屬)
Radon (稀有氣體)
Francium (鹼金屬)
Radium (鹼土金屬)
Actinium (actinium系)
Thorium (actinium系)
Protactinium (actinium系)
Uranium (actinium系)
Neptunium (actinium系)
Plutonium (actinium系)
Americium (actinium系)
Curium (actinium系)
Berkelium (actinium系)
Californium (actinium系)
Einsteinium (actinium系)
Fermium (actinium系)
Mendelevium (actinium系)
Nobelium (actinium系)
Lawrencium (actinium系)
Rutherfordium (過渡金屬)
Dubnium (過渡金屬)
Seaborgium (過渡金屬)
Bohrium (過渡金屬)
Hassium (過渡金屬)
Meitnerium (化學性質猶未曉)
Darmstadtium (化學性質猶未曉)
Roentgenium (化學性質猶未曉)
Copernicium (過渡金屬)
Nihonium (化學性質猶未曉)
Flerovium (頻金屬)
Moscovium (化學性質猶未曉)
Livermorium (化學性質猶未曉)
Tennessine (化學性質猶未曉)
Oganesson (化學性質猶未曉)
Cu

Ag

palladiumcadmium
原子番 47
原子量 (±) 107.8682(2)[1]
元素類別   過渡金屬
分區 11 族, d 區
週期 地 5 週期
電子排列 [Kr] 4d10 5s1
per shell 2, 8, 18, 18, 1
物理性質
solid
熔點 1234.93 K ​(961.78 °C, ​1763.2 °F)
沸點 2435 K ​(2162 °C, ​3924 °F)
密度  (室溫) 10.49 g͘cm−3
9.320 g͘cm−3
熔化熱 11.28 kJ͘mol−1
精發熱 254 kJ͘mol−1
熱容量 25.350 J͘mol−1͘K−1
蒸氣壓
P (巴) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
佇 T (K) 1283 1413 1575 1782 2055 2433
原子性質
孫華素 −2, −1,1, 2, 3, 4 ​(anamphoteric oxide)
電父度 Pauling scale: 1.93
電離能 1st: 731.0 kJ͘mol−1
2nd: 2070 kJ͘mol−1
3rd: 3361 kJ͘mol−1
原子半徑 empirical: 144 pm
共價半徑 145±5 pm
Van der Waals半徑 172 pm
十六
晶thé構造face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for 銀
聲速 (稅棍仔) 2680 m͘s−1 (at r.t.)
熱膨脹 18.9 µm͘m−1͘K−1 (at 25 °C)
熱傳導率 429 W͘m−1͘K−1
熱擴散率 174 mm2͘s−1 (at 300 K)
電阻率 15.87 nΩ͘m (at 20 °C)
磁性 diamagnetic[2]
Young係數 83 GPa
Shear係數 30 GPa
Bulk係數 100 GPa
Poisson比 0.37
Mohs硬度 2.5
Vickers硬度 251 MPa
Brinell硬度 206–250 MPa
CAS登記編號 7440-22-4
歷史
發現 before 5000 BC
最穩定的同位素
主文章: 銀 的同位素
iso NA|Natural abundance|焦 half-life DM DE (MeV) DP
105Ag syn 41.2 d ε 105Pd
γ 0.344, 0.280,
0.644, 0.443
106mAg syn 8.28 d ε 106Pd
γ 0.511, 0.717,
1.045, 0.450
107Ag 51.839% (SF) <20.512
108mAg syn 418 y ε 108Pd
0.109 108Ag
γ 0.433, 0.614,
0.722
109Ag 48.161% (SF) <19.241
111Ag syn 7.45 d β 1.036, 0.694 111Cd
γ 0.342
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed

(Gîn) (銀,化學 (hoà-ha̍k)符號 (hû-hō): AgLatin (): argentum), (ia̍h) (gûn) () (chi̍t) (chióng)化學元素 (goân-sò͘)原子番 (goân-chú-hoan)47。銀是一種軟軟 (nńg-nńg)白白 (pe̍h-pe̍h) (kng)iàⁿ-iàⁿ (ê)過渡 (koè-tō͘)金屬 (kim-sio̍k) (transition metal)。金屬內底 (lāi-té),銀 (siāng) (gâu)過電 (koè-tiān),上賢 (thoân) (jia̍t)。銀會得 (ē-tit)單督 (tan-tok)存在 (chûn-chāi) ()會得 ()礦物 (khòng-bu̍t) (mineral)-- (nih)揣著 (chhoē--tio̍h)銀角仔 (Gîn-kak-á)珠寶 (chu-pó)碗盤 (oáⁿ-poâⁿ) (tableware),攝影 (liap-iáⁿ) (kiàⁿ) (tiāⁿ) (ē) (ēng) (tio̍h)銀。

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Standard Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Lide, D. R., pian. (2005). "Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds". CRC Handbook of Chemistry and Physics (PDF) (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5.