Ne-óng

From Lohankhapedia
(Redirected from Neon)
Jump to navigation Jump to search
奶往,  10
Neon discharge tube.jpg
Neon spectra.jpg
Spectral lines of neon in the visible region
基本性質
名,符號 奶往,奶
英文 neon
外型 colorless gas exhibiting an orange-red glow when placed in a high voltage electric field
奶往 佇週期表內的位置
水素 (雙原子妃金屬)
Helium (稀有氣體)
Lithium (鹼金屬)
Beryllium (鹼土金屬)
硼素 (類金屬)
炭數 (多原子妃金屬)
則數 (雙原子妃金屬)
酸素 (雙原子妃金屬)
弗素 (雙原子妃金屬)
奶往 (稀有氣體)
Natrium (鹼金屬)
Magnesium (鹼土金屬)
阿鋁物 (頻金屬)
珪素 (類金屬)
鄰 (多原子妃金屬)
硫磺 (多原子妃金屬)
鹽素 (雙原子妃金屬)
Argon (稀有氣體)
Kalium (鹼金屬)
髂女siúm (鹼土金屬)
Scandium (過渡金屬)
Titanium (過渡金屬)
Vanadium (過渡金屬)
Chromium (過渡金屬)
Manganese (過渡金屬)
鐵 (過渡金屬)
Cobalt (過渡金屬)
Nickel (過渡金屬)
同 (過渡金屬)
亞鉛 (過渡金屬)
Gallium (頻金屬)
Germanium (類金屬)
砒素 (類金屬)
Selenium (多原子妃金屬)
臭素 (雙原子妃金屬)
Krypton (稀有氣體)
Rubidium (鹼金屬)
Strontium (鹼土金屬)
Yttrium (過渡金屬)
Zirconium (過渡金屬)
Niobium (過渡金屬)
Molybdenum (過渡金屬)
Technetium (過渡金屬)
Ruthenium (過渡金屬)
Rhodium (過渡金屬)
Palladium (過渡金屬)
銀 (過渡金屬)
Cadmium (過渡金屬)
Indium (頻金屬)
錫 (頻金屬)
Antimony (類金屬)
Tellurium (類金屬)
沃素 (雙原子妃金屬)
Xenon (稀有氣體)
Caesium (鹼金屬)
Barium (鹼土金屬)
Lanthanum (lanthanum系)
Cerium (lanthanum系)
Praseodymium (lanthanum系)
Neodymium (lanthanum系)
Promethium (lanthanum系)
Samarium (lanthanum系)
Europium (lanthanum系)
Gadolinium (lanthanum系)
Terbium (lanthanum系)
Dysprosium (lanthanum系)
Holmium (lanthanum系)
Erbium (lanthanum系)
Thulium (lanthanum系)
Ytterbium (lanthanum系)
Lutetium (lanthanum系)
Hafnium (過渡金屬)
Tantalum (過渡金屬)
Wolfram (過渡金屬)
Rhenium (過渡金屬)
Osmium (過渡金屬)
Iridium (過渡金屬)
白金 (過渡金屬)
金 (過渡金屬)
水銀 (過渡金屬)
Thallium (頻金屬)
延 (頻金屬)
Bismuth (頻金屬)
Polonium (頻金屬)
Astatine (類金屬)
Radon (稀有氣體)
Francium (鹼金屬)
Radium (鹼土金屬)
Actinium (actinium系)
Thorium (actinium系)
Protactinium (actinium系)
Uranium (actinium系)
Neptunium (actinium系)
Plutonium (actinium系)
Americium (actinium系)
Curium (actinium系)
Berkelium (actinium系)
Californium (actinium系)
Einsteinium (actinium系)
Fermium (actinium系)
Mendelevium (actinium系)
Nobelium (actinium系)
Lawrencium (actinium系)
Rutherfordium (過渡金屬)
Dubnium (過渡金屬)
Seaborgium (過渡金屬)
Bohrium (過渡金屬)
Hassium (過渡金屬)
Meitnerium (化學性質猶未曉)
Darmstadtium (化學性質猶未曉)
Roentgenium (化學性質猶未曉)
Copernicium (過渡金屬)
Nihonium (化學性質猶未曉)
Flerovium (頻金屬)
Moscovium (化學性質猶未曉)
Livermorium (化學性質猶未曉)
Tennessine (化學性質猶未曉)
Oganesson (化學性質猶未曉)
Ar
弗素奶往Natrium
原子番 10
原子量 (±) 20.1797(6)[1]
元素類別   稀有氣體
分區 18 族, p 區
週期 地 2 週期
電子排列 [] 2s2 2p6
per shell 2, 8
物理性質
氣體
熔點 24.56 K ​(−248.59 °C, ​−415.46 °F)
沸點 27.104 K ​(−246.046 °C, ​−410.883 °F)
密度 at stp (0 °C and 101.325 kPa) 0.9002 g͘L−1
1.207 g͘cm−3[2]
三相點 24.556 K, ​43.37 kPa[3][4]
臨界點 44.4918 K, 2.7686 MPa[4]
熔化熱 0.335 kJ͘mol−1
精發熱 1.71 kJ͘mol−1
熱容量 20.79[5] J͘mol−1͘K−1
蒸氣壓
P (巴) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
佇 T (K) 12 13 15 18 21 27
原子性質
孫華素 0
電離能 1st: 2080.7 kJ͘mol−1
2nd: 3952.3 kJ͘mol−1
3rd: 6122 kJ͘mol−1
(more)
共價半徑 58 pm
Van der Waals半徑 154 pm
十六
晶thé構造face-centered cubic (fcc)
Face-centered cubic crystal structure for 奶往
聲速 435 m͘s−1 (gas, at 0 °C)
熱傳導率 49.1×10−3 W͘m−1͘K−1
磁性 diamagnetic[6]
Bulk係數 654 GPa
CAS登記編號 7440-01-9
歷史
崔策 William Ramsay (1897)
發現佮上早的同位素 William Ramsay & Morris Travers[7][8] (1898)
最穩定的同位素
主文章: 奶往 的同位素
iso NA|Natural abundance|焦 half-life DM DE (MeV) DP
20 90.48% 20奶 is stable with 10 neutrons
21 0.27% 21奶 is stable with 11 neutrons
22 9.25% 22奶 is stable with 12 neutrons

(Ne) (希臘語 (Hi-lia̍p-gí)neos: sin) (ia̍h)奶往 (ne-óng) () ()週期表 (chiu-kî-pió) (ê)1 (chióng)化學 (hoà-ha̍k)元素 (goân-sò͘)原子番 (goân-chú-hoan)10。奶 () (sek),是1種強欲 (kiōng-beh)活性 (oa̍h-sèng) (inert) 的華族 (hoâ-cho̍k)氣體 (khì-thé) (noble gas)。 (Ti)真空 (chin-khong)玻璃管 (po-lê-kńg) (khǹg) (koá)奶,通電 (thong-tiān)了後 (liáu-aū) (ē) (ū) (chin) (súi)紅魽仔瑟 (âng-kam-á-sek) (kng)奶往登 (Ne-óng-teng) (neon lamp) 主要 (chú-iàu) ()是囥奶佇內短 (lāi-té)空氣 (Khong-khì) (nih) ()有奶, iok-liōng 100,000 (hun)1。

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Standard Atomic Weights 2013Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights
  2. Hammond, C.R. (2000). The Elements,怹Handbook of Chemistry and Physics 81st edition (PDF). CRC press. p. 19. ISBN 0849304814. 
  3. Preston-Thomas, H。 (1990). "The International Temperature Scale of 1990 (ITS-90)". Metrologia. 27: 3–10. Bibcode:1990Metro..27....3P. doi:10.1088/0026-1394/27/1/002. 
  4. 4.0 4.1 Haynes, William M., pian. (2011). CRC Handbook of Chemistry and Physics (92nd pán.). Boca Raton, FL: CRC Press. p. 4.122. ISBN 1439855110. 
  5. Shuen-Chen Hwang, Robert D. Lein, Daniel A. Morgan (2005). "Noble Gases". Kerk Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. Wiley. pp. 343–383. doi:10.1002/0471238961.0701190508230114.a01.
  6. Magnetic susceptibility oftheelements and inorganic compounds, 怹 Lide, D. R., pian. (2005). CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th pán.). Boca Raton (FL): CRC Press. ISBN 0-8493-0486-5. 
  7. Ramsay, William, Travers, Morris W. (1898). "On the Companions of Argon". Proceedings of the Royal Society of London. 63 (1): 437–440. doi:10.1098/rspl.1898.0057. 
  8. "Neon: History". Softciências. 2007-02-27 khòaⁿ--ê.