Saudi A-la-pek

From Lohankhapedia
(Redirected from Saudi Arabia)
Jump to navigation Jump to search
Saudi阿拉伯王國
المملكة العربية السعودية
Saudi阿拉伯 旗仔
國旗
Saudi阿拉伯 國徽
國徽
書句: لا إله إلا الله محمد رسول الله
"除了Allah無其他的神, Muhammad是Allah的傳導者"
國歌: النشيد الوطني السعودي‎
"Saudi阿拉伯國歌"
Saudi Arabia (orthographic projection).svg
首都
佮 siāng-tōa siâⁿ-chhī
Riyadh
官方語言 阿拉伯語
政府 單一制Islam國絕對君主制
• 國王
Salman bin Abdulaziz
• 太主
Mohammed bin Salman
立法機構
面積
• Lóng-chóng
2,149,690 km2 (830,000 sq mi) (地 12 名)
• 水域 (%)
0.7
人口
• 2019 年估計
34,218,169 (地 40 名)
• 密度
15/km2 (38.8/sq mi) (地 174 名)
GDP (PPP) 2019 年 股價
• 攏總
$1.924萬億 (地 14 名)
• 平均
$56,817 (地 12 名)
GDP (盟義) 2019 年 股價
• 攏總
$779.289 cha̍p-ek (地 18 名)
• 平均
$23,566 (地 35 名)
Gini (2013 年) 45.9
HDI (2019 年) Decrease 0.854
真高 ͘ 地 40 名
貨幣 Saudi riyal (SR) (SAR)
時區 UTC+3 (AST)
時間格式 dd/mm/yyyy (AH)
開車方向
電話區號 +966
ISO 3166代號 SA
上等domain .沙
السعودية。

Saudi阿拉伯 (A-la-pek)王國 (Ông-kok) (阿拉伯語 (A-la-pek-gí): المملكة العربية السعوديةì-sù () "Saud Ka-cho̍k ê A-la-pek Ông-kok") ,西亞 (Sai-a)上大 (siāng-tōa) (ê)國家 (kok-ka)海岸線 (hái-hoāⁿ-soàⁿ) (ū)2 (chat)北爿 (pak-pêng) ()波斯灣 (Pho-su-oan)南爿 (lâm-pêng)紅海 (Âng-hái)

Islam (kàu)聖地 (sèng-tē)Makkah (kap)Medina ()Saudi阿拉伯 (A-lá-pek)似平 (sāi-pêng)

號名 (Hō-miâ)[edit]

Saudi (chit) ()來源 (lâi-goân)國號 (kok-hō)的阿拉伯語號名內面 (lāi-bīn)as-Suʻūdīyah (che)是阿拉伯號名傳統 (thoân-thóng) (lāi) (chi̍t) (khoán) (kiò) (chò)nisba概念 (khài-liām) (tùi)Saud王加 (Ông-ka)這个 (chit-ê)王朝 (ông-tiâu)亞語 (A-gí)號名Al Saud轉來的 (choán--lâi-ê)起源 (khí-goân) ()王朝佇18世紀 (sè-kí)開支者 (khai-ki-chiá)Muhammad bin Saud