Hu̍t-gûn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
佛銀

佛銀 (Hu̍t-gûn) (佛銀[1]), (ia̍h) (kiò)佛銀 (hu̍t-gîn) ()西班牙 (Se-pan-gâ)帝國 (Tè-kok)發行 (hoat-hêng) (ê) Pang-bô͘:Ill ()出名 (chhut-miâ)Pang-bô͘:Ill之一 (chi-it)

注跤 (Chù-kha)[edit]

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "佛銀". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí).