Model

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
時尚設計的model。

Model (má-to͘h) () (chi̍t) (khoán)職業 (chit-gia̍p),是專門 (choan-bûn)利用 (lī-ēng) (in) (ê)外表 (goā-piáu)表演 (piáu-ián)打扮 (táⁿ-pān) (kap)穿插 (chhēng-chhah) (lâi)參與 (chham-ú)時尚 (sî-siōng)設計 (siat-kè)藝術 (gē-su̍t)創作 (chhòng-chok) (ia̍h) (kok)宣傳 (soan-thoân)活動 (oa̍h-tāng) (lâng)