Perestrójka

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Perestrójka ()蘇聯 (So͘-liân)共產黨 (Kiōng-sán-tóng) (chū)1980年代 (nî-tāi) (kàu)1991 ()特別 (te̍k-pia̍t) ()Mikhail Gorbachev主政 (chú-chèng)時期 (sî-kî) (chi̍t) (hāng)政治 (chèng-tī)運動 (ūn-tōng)Perestrójka照字 (chiàu-jī) (ê)意思 (ì-sù)是 "重建 (têng-kiàn)", () (chí) (tùi)蘇聯經濟 (keng-chè)系統 (hē-thóng)的重建。