Sūi-tián-gí

From Lohankhapedia
(Redirected from Sūi-tián-bûn)
Jump to navigation Jump to search
Distribution-sv.png

瑞典語 (Sūi-tián-gí) (svenska) () (chi̍t) (khoán) (Pak)German (ê)言語 (giân-gú)主要 (chú-iàu)通行 (thong-hêng)所在 (só͘-chāi)瑞典 (Sūi-tián) (kap)一部分 (chi̍t-pō͘-hūn)芬蘭 (Hun-lân)這款 (Chit-khoán)言語佮丹麥語 (Tan-be̍h-gí) (ia̍h)諾威語 (Lo̍k-ui-gí)基本 (ki-pún)相通 (sio-thong)