Siōng-go̍k-kut

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
10: 上齶骨

上齶骨 (Siōng-go̍k-kut) (Latin (): Maxilla) ()頭蓋骨 (thâu-koà-kut) (ê) (chi̍t) (tùi) (kut) (sio̍k)其中 (kî-tiong)顏面骨 (gân-bīn-kut)部分 (pō͘-hun)。上齶骨是眼窩 (gán-o)邊康 (pian-khng)的一部分 (pō͘-hūn) ()鼻腔 (phīⁿ-khiuⁿ) (chêng) (piah)喙腔 (chhùi-khiuⁿ) (téng)壁。