Soān-chio̍h

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
光燄 (brilliant)法切出來,傷佇 手指 等的 [[../]]。

璇石 (Soān-chio̍h) () (thoàⁿ) (ê)1 (chióng) (hêng) ()天然 (thian-jiân)材料裡 (châi-liāu--nih) (siāng) (kài)𠕇的 (tēng--ê)。璇石的𠕇度 (tēng-tō͘) (koân) (tùi) (kng)波線 (pho-soàⁿ) (dispersion) (koh)懸, (hō͘) (i) ()工業 (kang-gia̍p) (ia̍h)珠寶 (chu-pó) (lóng) (chin) (ū)路用 (lō͘-ēng)