So͘-liân Kiōng-sán Tóng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
蘇聯共產黨

蘇聯 (So͘-liân)共產黨 (Kiōng-sán-tóng) (蘇聯共產黨,露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): Коммунисти́ческая па́ртия Сове́тского Сою́за),簡稱 (kán-chheng) () (choè)蘇共 (So͘-kiōng) ()蘇聯 (ê)1 (ê)共產主義 (kiōng-sán-chú-gī)政黨 (chèng-tóng) (kap)唯一 (uî-it)執政黨 (chip-chèng-tóng) (I) ()1917 () ()Lenin建立 (kiàn-li̍p),佇1991年解散 (kái-sàn)