Sultan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
關係 (Koan-hē)音譯語 (im-e̍k-gí) () "蘇丹 (So͘-tan)" (蘇丹) (ê)非洲 (Hui-chiu)國家 (kok-ka) (chhiáⁿ) (khòaⁿ)Sudan.

Sultan (阿拉伯語 (A-la-pek-gí): سلطان‎ sultān),或者 (he̍k-chiá) (kóng)蘇丹王 (so͘-tan-ông) () (chi̍t) (khoán)銜頭 (hâm-thâu),一款君主 (kun-chú)稱號 (chheng-hō) (Pún) () () (goân)阿拉伯語 (lāi) (ū) "權力者 (khoân-le̍k-chiá)", "寬威者 (khoan-ui-chiá)" 的意思 (ì-sù)

Sultan𤆬頭 (chhōa-thâu)王朝 (ông-tiâu) (ia̍h)地方 (tē-hng) (thang) (kiò)sultan (kok)

相關 (Siong-koan)[edit]