Tē-1 Hôe N̂g-kim-sî-tōaⁿ Emmy Chióng

From Lohankhapedia
(Redirected from Tē-1-hôe Emmy Chióng)
Jump to navigation Jump to search
第1回黃金時段Emmy獎
1st Primetime Emmy Awards
日期 1949年
所在 California洛杉磯
國家  美國
官方
網站
ATAS Official Emmy網站
NATAS官方Emmy網站
IATAS官方Emmy網站

()1 (Hôe)黃金時段 (N̂g-kim-sî-tōaⁿ)Emmy (Chióng) (英文 (Eng-bûn): 1st Primetime Emmy Awards),簡稱 (kán-chheng)第1回Emmy獎 ({1st Emmy Awards), ()1949 ()舉辦 (kí-pān)

Pang-bô͘:Emmy Awards