Tōa Pak-hng Chiàn-cheng

From Lohankhapedia
(Redirected from Tōa Pak-hong Chiàn-cheng)
Jump to navigation Jump to search

(Tōa)北方 (Pak-hng)戰爭 (Chiàn-cheng) ()1700 () (kàu)1721年 (kan)露西亞 (Lō͘-se-a)領娶 (niá-chhōa) (ê)聯盟 (liân-bêng) (kap)瑞典 (Sūi-tián)帝國 (Tè-kok) ()歐洲 (Au-chiu)中部 (tiong-pō͘)北部 (pak-pō͘) (kiam)東部 (tang-pō͘)衝突 (chhiong-tu̍t)