Wat Xieng Thong

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Wat Xieng通
(金siâñ是)
Temple Wat Xieng Thong - Luang Prabang - Laos.jpg
Xieng通是
原文 Xieng通Ratsavoravihanh,或Volavihan,"金siâñ是抑是錦手是 "
起造 1559年
竣工 1560年
所在 老oLoang Prabang

Wat Xieng (Thong) (Xieng-thong (); Kim-siâñ是; Láuo (): ວັດຊຽງທອງ (Wat Xieng Thong); "Temple of the Golden City") 是 (Láu)oLoang Prabang (ê)一座 (tsi̍t-tsō)Theravada (上座部 (sióng-tsō-pōo)) (è)佛教 (Hu̍t-kàu)是īñ (wat);[1]:264 (Teh)1559 () (tsì)1560年之間 (tsi-kan) ()Setthathirath國王 (kok-ông) (sóo) (khì)kèn, ()老o (siong)重要 (tiōng-iàu)是īñ之一 (tsi-it)。咧老o人民 (jîn-bîn)革命當 (kik-bīng-tòng) (Lao People's Revolutionary Party (LPRP)) kèn (tsìng)以前 (í-tsîng)一直 (it-ti̍t)王室 (ông-sik)的是īñ。毋舊 (M̄-kū)這馬 (tsit-má)優源 (iu-guân)老o國內 (kok-lāi)佛教,王室 (kah)傳統 (thuân-thóng)藝術 (gē-su̍t)爭神 (tsing-sîn) (siong)標誌性 (piau-tsì-sìng) (tsi)kèn (tio̍k)but.[2]

圖像 (Tôo-siōng)[edit]

註解 (Tsù-kái)[edit]

  1. Lall, Vikram。The Golden Lands: Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand & Vietnam / Vikram Lall ; Editorial Direction Joan Foo Mahony.New York, NY: Abbeville Press Publishers。 Print。(英語)
  2. 瑯勃拉邦遊之一:博物館、香通寺、夜市,夏曙芳,华府新闻日报 (漢語)

參閱 (Tsham-ua̍t)[edit]

外部 (Guā-pōo)lên-ket[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Wat Xieng通