Ò-su-bān Tè-kok

From Lohankhapedia
(Redirected from Ò-si-bān tè-kok)
Jump to navigation Jump to search
Osman帝國
دولتِ عليۀ عثمانيه
1299 年–1922 年
Osman帝國 旗仔
旗仔
Osman帝國
文章
Ottoman empire.svg
首都
官方語言 土耳其語
政府 君主制度
歷史  
• 建立
1299 年
• 崩壞
1922 年

Osman帝國 (Tè-kok) (土耳其語: Osmanlı Devletiia̍h Osmanlı İmparatorluğu), () (ū) (kóng)Ottoman帝國 ()Oghuz (lâng)首領 (siú-léng)Osman𤆬頭 (chhōa-thâu)開機 (khai-ki) (ê)國家 (kok-ka) (In) ()1293 ()建國 (kiàn-kok)1922年滅亡 (bia̍t-bông)。帝國的首領號做 (hō-chòe)Sultan (bóe) (tāi)Mehmed 6 ()。帝國領土 (léng-thó͘)上大 (siāng-tōa)時陣 (sî-chūn)ha̍ⁿh (kòe)亞洲 (A-chiu)歐洲 (Au-chiu) (kap)非洲 (Hui-chiu)三个 (saⁿ-ê)大陸 (tāi-lio̍k)上買 (Siōng-bóe)一个 (chi̍t-ê)首都 (siú-to͘)Constantinopolis (土耳其語 (Thó͘-ní-kî-gí): Konstantiniyye)。