2010 nî Tâi-oân hêng-chèng-khu tiâu-chéng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
高雄市長 陳菊 佮膏雄縣長 楊秋興 佇2008年宣佈爭取縣市合併。
調整滓後台灣的行政區分類:
    :
    : 省轄市
    : 直轄市

中華 (Tiong-hoâ)民國 (Bîn-kok)政府 (chèng-hú) ()2009 ()通過 (thong-koè)有關 (iú-koan)台灣 (Tâi-oân)4 (ê)地區 (tē-khu) (ê)行政區 (hêng-chèng-khu)改制 (kái-chè)程序 (têng-sū)。佇2010年12 (goe̍h)25 (ji̍t) (ē)正式 (chèng-sek)實施 (si̍t-si)

調整 (Tiâu-chéng)項目 (hāng-bo̍k)[edit]

(Goân)縣市 (koān-chhī) (Sin)縣市 人口 (Jîn-kháu) 面積 (Bīn-chek) (km²) 地圖 (Tē-tô͘)
臺北縣 新北市 3,849,492 2,052.5667
Taiwan ROC political division map New Taipei City.svg
臺中市臺中縣 臺中市 2,629,323 2,214.8968
Taiwan ROC political division map Taichung City (2010).svg
臺南市台南縣 臺南市 1,873,681 2,191.6531
Taiwan ROC political division map Tainan City (2010).svg
高雄市高雄縣 高雄市 2,769,072 2,946.2527
Taiwan ROC political division map Kaohsiung City (2010).svg

相關 (Siong-koan)[edit]