2021 nî chhiong-kek Bí-kok Kok-hōe Gī-sū-tn̂g sū-kiāⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
2021年衝擊美國國會議事長事件

2021 ()衝擊 (chhiong-kek)美國 (Bí-kok)國會 (Kok-hōe)議事長 (Gī-sū-tn̂g)事件 (sū-kiāⁿ) (英語: 2021 storming of the United States Capitol) 發生 (hoat-seng) ()2021年1 (goe̍h)6 (ji̍t)因為 (In-ūi)反對 (hoán-tùi)2020年美國總統 (chóng-thóng)選舉 (soán-kí) (ê)結果 (kiat-kó),總統Donald Trump支持者 (chi-chhî-chiá)衝擊國會議事堂 (Gī-sū-tn̂g)要求 (iau-kiû)副總統 (hù-chóng-thóng)Mike Pence ()承認 (sêng-jīn)Joe Biden當選 (tòng-soán)