2020 nî Bí-kok chóng-thóng soán-kí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
2020年美國總統選舉
美國的旗仔
2016年 ←
2020年11月3日 → 2024年

投票率 TBD
  Joe Biden 2013.jpg Donald Trump official portrait (cropped).jpg
提名者 Joe Biden Donald Trump
政黨 民主黨 共和黨
本州 Delaware Florida
富手 Kamala Harris Mike Pence
選舉人票 306 232
胜出州/省 25 + DC + NE-02 25 + ME-02
民選得票 79,822,064 73,791,106
得票率 51.0% 47.2%

ElectoralCollege2020 with results.svg


總統

Donald Trump
共和黨

黨選 總統

Joe Biden
民主黨

2020 ()美國 (Bí-kok)總統 (chóng-thóng)選舉 (soán-kí) ()2020年11 (goe̍h)3 (ji̍t)舉行 (kí-hêng)最後 (choè-āu)民主 (Bîn-chú) (Tóng) (ê)候選人 (hāu-soán-jîn)Joe Biden當選 (tòng-soán)美國總統。

Pang-bô͘:Bí-kok chóng-thóng soán-kí