Antonín Dvořák

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Antonín Leopold Dvořák (IPA: [ˈantoɲiːn ˈlɛopolt ˈdvor̝aːk]; 1841 ()9 (goe̍h)81904年5月1) ()Česko羅漫 (lô-bān)音樂 (im-ga̍k) (romantic music) (ê)作曲家 (chok-khek-ka)。 Dvořák ()Čechy (kap)Morava民謠 (bîn-iâu)特色 (te̍k-sek)旋律 (soân-lu̍t)表現 (piáu-hiān) () (i)交響曲 (kau-hiáng-khek)神劇 (sîn-ke̍k) (oratorio),重奏 (têng-chàu) (chamber music) 佮ó͘-phē-là作品 (chok-phín)