Au-chiu Hōe-siā

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

歐洲 (Au-chiu)會社 (Hōe-siā) ( (lat)societas EuropaeaSE) () (chi̍t) (khoán)根據 (kun-kù)歐洲聯盟 (Liân-bêng) (ê)公司 (kong-si)法律 (hoat-lu̍t)登記 (teng-kì)公開 (kong-khai)公司 (上市 (chiūⁿ-chhī)公司),是2004 () (chiàu)歐洲公司法令 (Hoat-lēng)理事會 (Lí-sū-hōe)機制 (Kui-chè) (Council Regulation on the Statute for a European Company) 設計的 (siat-kè--ê)

(pún)形式 (hêng-sek)登記的公司內面 (lāi-bīn) (khah) (tōa)間的 (keng--ê) (ū)包括 (pau-koat)AirbusAllianzBASFE.ONFreseniusLVMH Moët Hennessy Louis Vuitton (SAP)Schneider ElectricUnibail-Rodamco (kap)Wimbi Boats (téng) (siā)