Chóng-phò͘-sai

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
總舖師

總舖師 (Chóng-phò͘-sai) (總舖師),或者 (he̍k-chiá)廚子 (tô͘-chí) (廚子), () (chi̍t) (chióng) (thè)別人 (pa̍t-lâng)提供 (thê-kiong)專業 (choan-gia̍p)主食 (chú-chia̍h)廖子 (liāu-lí)服務 (ho̍k-bū) (ê) (lâng)