Chúi-hó͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
水滸

水滸 (Chúi-hó͘) (水滸) ()中國 (Tiong-kok)古典 (kó͘-tián)文學 (bûn-ha̍k) (ê)1 (ê)經典 (keng-tián)作品 (chok-phín) ()明朝 (Bêng-tiâu)時候 (sî-hāu)出版 (chhut-pán)

(Chiah) (chu) (kóng)的是宋朝 (Sòng-tiâu)時後 (sî-āu) (Sòng) (Kang)梁山薄 (Niû-san-po̍h)齒抨 (khí-phiaⁿ)反抗 (hoán-khòng)朝廷 (tiâu-têng)尾仔 (boé-á) (hō͘)朝廷招安 (chiau-an)故事 (kò͘-sū)歷史 (Le̍k-sú)頂懸 (téng-koân) (ū)宋江才 (lâng)但是 (tān-sī) ()才書按呢 (án-ni)講的代誌 (tāi-chì)