Columbia Tāi-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Columbia大學 (Tāi-ha̍k) ( (eng)Columbia University),全名 (choân-miâ)New York (Chhī) (ê)Columbia大學 (Columbia University in the City of New York), 1754 ()開機 (khai-ki) () (chi̍t) (keng)私立 (su-li̍p)Ivy League研究 (gián-kiù)大學,所在 (só͘-chāi) ()New York市 (Téng)Manhattan