Ernst Mayr

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Ernst Mayr PLoS.jpg

Ernst Walter Mayr (1904 ()7 (goe̍h)5 ji̍t - 2005年2月3 (ji̍t)) ()德國 (Tek-kok)出身 (chhut-sin) (ê)生物學家 (seng-bu̍t-ha̍k-ka) (Tùi)演化 (ián-hòa)分類 (hun-lūi) (téng)學問 (ha̍k-būn) (chin) (ū)演究 (ián-kiù)