Gaza Tòa

From Lohankhapedia
(Redirected from Gaza帶)
Jump to navigation Jump to search
地圖

Gaza (Tòa) (英語 (Eng-gí): Gaza Strip; 阿拉伯語 (A-la-pek-gí): قطاع غزة‎‎ Qiṭāʿ Ġazzah [qɪˈtˤɑːʕ ˈɣazza]) ()Palestine (lâng) (chi̍t) (khu)自治 (chū-tī)地方 (tē-hng)所在 (só͘-chāi) ()地中海 (Tē-tiong-hái)東岸 (tang-hōaⁿ) (óa) (ùi)以色列 (Í-sek-lia̍t) (kap)埃及 (Ai-ki̍p)中央 (tiong-ng)