Goân-bu̍t-liāu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

原物料 (Goân-bu̍t-liāu) (原物料; 英語 (Eng-gú): commodity) ()經濟學 (keng-chè-ha̍k) (tiong) ()大量 (toā-liōng)生產 (seng-sán)證實 (chèng-si̍t) (ia̍h)提煉 (thê-liān)出來 (chhut-lâi) (ê)原材料 (goân-châi-liāu); (ū)能源 (lêng-goân)金屬 (kim-sio̍k)米粟 (bí-chhek) (kap)纖維 (chhiam-ûi)4 (toā)類別 (lūi-pia̍t)