Hô-lân Tang Ìn-tō͘ Kong-si

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
VOC的標仔頭

荷蘭 (Hô-lân) (Tang)印度 (Ìn-tō͘)公司 (Kong-si) (荷蘭東印度公司), (ia̍h)荷蘭東印度會社 (Hoē-siā) (荷蘭東印度會社),正式 (chèng-sek)名字 (miâ-jī)叫做 (kiò-chò)聯合 (Liân-ha̍p)東印度公司 (聯合東印度公司,荷蘭語: Vereenigde Oostindische Compagnie。港稱, kám-siá: VOC) ()荷蘭 ()1602 ()3 (goe̍h)20 (ji̍t)成立的 (sêng-li̍p--ê)公司, ()世界 (sè-kài) (siōng)最早 (chòe-chá) (ê)跨國 (khòa-kok)公司 (kah)株式會社 (tu-sek-hoē-siā)。 1799年12月31日解散 (kái-sàn)

散等 (Sòaⁿ-téng)資源 (chu-gôan)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Category:Dutch East India Company

Holopedia 這篇文章本底牽佇holopedia.net.