Lūi-pia̍t:Holopedia ê kū bûn-chiuⁿ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

提醒 (Thê-chhéⁿ) (): 這个 (Chit-ê)類別 (lūi-pia̍t) (ê)文章 (bûn-chiuⁿ)本底 (pún-té) (khan) ()Holopedia.net (chhiáⁿ)逐家 (ta̍k-ke) (tàu)修改 (siu-kái) (kap)補充 (pó͘-chhiong) (hō͘)文章會當 (ē-tàng)閣卡 (koh-khah)齊全 (chiâu-chn̂g)

參考 (Chham-khó): Wikipedia:搬厝 (Poaⁿ-chhù)/ ()文章