Iâ-á

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
?椰仔
椰子樹 (Cocos nucifera)
生物學分類
介: Plantae
門: Magnoliophyta
公: Liliopsida
目: Arecales
科: Arecaceae
屬: Cocos
指: C。 nucifera
學名
Cocos nucifera
L。
椰仔的指
另外 (Lēng-gōa) (ū)昆蟲 (khun-thiông)號做 (hō-chò)蝶仔 (ia̍h-á).

椰仔 (Iâ-á) (iâ-chhiū; 學名 (ha̍k-miâ): Cocos nucifera L.) ()Arecaceae- (kho) (ê)1份子 (hūn-chú) (I)唯一 (î-it)1 (ê)屬於 (sio̍k-î)Cocos- (sio̍k) (chéng)椰樹 (Iâ-chhiū) (tōa) (châng) (siāng) (koân) (kàu)30m葉性 (hio̍h-sìⁿ) (pinnate) 4–6 m (tn̂g)pinnae 60-90 cm長。

椰仔的果子 (kóe-chí)號做椰子 (iâ-chí)

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Cocos nucifera