這是質偏袂bái的文章。點遮做進一步的了解。

Il Postino

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Il Postino
tóng-àn:Il Postino hái-pò.jpg
影戲海報
監督 Michael Radford
製作 Mario Cecchi Gori
Vittorio Cecchi Gori
Gaetano Daniele
主演 Philippe Noiret
Massimo Troisi
Maria Grazia Cucinotta
配樂 Luis Enríquez Bacalov
上映 1994 年 9月 1 日 日 (1994-09-01) (VFF)
1994 年 9月 22 日 日 (1994-09-22)
片長 108分鐘
國家 Italia
語言 Italia語
西班牙語

Il Postino (Italia ()ê "iû-chhe", "the̍h-phoe-ê" ê ì-sù) ()1994 ()Italia導演 (tō-ián)Michael Radford指導 (chí-tō) (ê)影戲 (iáⁿ-hì)這齣 (Chit-chhut) ()一開始 (chi̍t-khai-sí) ()美國 (Bí-kok)開演 (khai-ián) (iōng)The Postman (miâ)。是直接 (ti̍t-chiap) ()Italia語標題 (phiau-tê)翻譯 (hoan-e̍k) (chò)英語 (Eng-gí).[1] 毋過 (M̄-koh)路尾 (lō͘-boé)因為 (in-ūi)Kevin Costner仝名 (kâng-miâ)影戲開演,這片 (chit-phìⁿ)出版 (chhut-pán)的DVD (to̍h)攏是 (lóng-sī)Il Postino: The Postman的名。用英文 (Eng-bûn) (siá)的影戲評論 (phêng-lūn)一般 (it-poaⁿ)嘛攏是用伊的 (i-ê)Italia語本名 (pún-miâ) (lâi) (chheng)

這片架空 (kè-khang)影片 (iáⁿ-phìⁿ)干涉 (kan-sia̍p) (tio̍h)一个Chile詩人 (si-jîn)Pablo Neruda (kap)一个 (siū) (i)影響 (éng-hióng)開始 (khai-sí) (tha̍k) (si),寫 (si)提批的 (the̍h-phoe-ê)成做 (chiâⁿ-chò)朋友 (pêng-iú)故事 (kò͘-sū)主要 (Chú-iàu)演員 (ián-oân)Philippe NoiretMassimo TroisiPang-bô͘:Ill戲文 (Hì-bûn)Pang-bô͘:Ill, Michael Radford,Pang-bô͘:IllPang-bô͘:Ill佮Massimo Troisi (chiū)Antonio Skármeta小說 (siáu-soat) Pang-bô͘:Ill過寫 (koè-siá)的。 Skármeta本人 (pún-lâng) (bat)1985Ardiente Paciencia的名共過寫做戲文。

成做 (Chiâⁿ-choè)演員佮戲文作者 (chok-chiá)的Massimo Troisi為著 (ūi-tio̍h)這齣戲共伊的心臟 (sim-chōng)手術 (chhiú-su̍t)緩日 (oān-ji̍t)。影戲完成 (oân-sêng) (keh)無幾 (bô-kúi) (kang),伊就心臟病 (sim-chōng-pēⁿ)發作 (hoat-chok)過身 (koè-sin) (ah)

情節 (Chêng-chat)[edit]

世界 (Sè-kài)有名 (ū-miâ)Chile詩人,Pablo Neruda,是一个共產黨員 (Kiōng-sán-tóng-oân)。因為政治 (chèng-tī)關係 (koan-hē),伊 (khì) (hō͘)掠配 (lia̍h-phoè) (kàu)Italia的一个孤島 (ko͘-tó)干焦 (kan-taⁿ) (in) (bó͘)佮伊做伴 (choè-phoāⁿ)。佇這个 (chit-ê) ()有一个毋甘願 (m̄-kam-goān)繼業 (kè-gia̍p)老爸 (lāu-pē)討海人 (thó-hái-lâng)少年 (siàu-liân), Mario Ruoppolo。伊揣着 (chhoē-tio̍h)另外一个臨時 (lîm-sî)郵差 (iû-chhe)頭路 (thâu-lō͘)。毋過因為 () (lāi) (lâng)大部分 (tāi-pō͘-hūn)攏是青盲牛 (chhiⁿ-mî-gû),伊服務 (ho̍k-bū)顧客 (kò͘-kheh)就干焦Neruda一个。伊逐工 (ta̍k-kang) (khiâ)自轉車 (chū-choán-chhia) (sàng) (phoe)予Neruda,有時 (ū-sî) (ē) (chhoē)機會 (ki-hoē)交陪 (kau-poê)。 Neruda嘛佮這个少年的 (siàu-liân-ê)成做朋友。

仝時 (Kâng-sî)Mario嘛愛著 (ài-tio̍h)一个姑娘 (ko͘-niû), Beatrice Russo。伊佇村內 (chhoan-lāi)阿姆 (a-ḿ)的café工課 (khang-khoè)。 Mario (tùi)Beatrice是 (chin)羞澀 (siu-siap),就拜託 (pài-thok)Neruda鬥相共 (tàu-saⁿ-kāng)。 Mario家己 (ka-tī)寫詩予Beatrice表達 (piáu-ta̍t)心內意 (sim-lāi-ì)雖罔 (Sui-bóng)阿姆不止仔 (put-chí-á)反對 (hoán-tùi), Beatrice猶原 (iû-goân)嘛愛著Mario。

路尾怹兩个 (nn̄g-ê)結婚 (kiat-hun)婚禮 (Hun-lé) (), Neruda收著 (siu-tio̍h) (kóng)Chile政府 (chèng-hú)已經 (í-keng)撤去 (thiat-khì)共伊當做 (tòng-chò)懸賞 (hiân-sióng)罪犯 (choē-hoān)。伊嘛會得通 (ē-tit-thang)倒轉去 (tò-tńg-khì)祖國 (chó͘-kok)

幾但 (Kúi-nā) (tang) (āu)。 Neruda重遊 (têng-iû)這个島。伊佇往過仔 (éng-koè-á)的café拄著 (tú-tio̍h)Beatrice佮怹後生 (hāu-seⁿ)。伊 (thiaⁿ)Beatrice講 (chiah)知影 (chai-iáⁿ), Mario佇後生出世 (chhut-sì)進前 (chìn-chêng) ()受害 (siū-hāi)過身。伊本底 (pún-té)已經安排 (an-pâi) () (beh)共產黨 (Kiōng-sán-tóng)佇Naples的 (toā)聚會 (chū-hoē)誦讀 (siōng-tho̍k)伊的詩。毋過示威 (sī-ui)去予警察 (kéng-chhat)粗暴 (chho͘-pō)中止 (tiong-chí)。 Beatrice共Mario的唯物 (ûi-bu̍t) (kau)予伊。 (He)特別 (te̍k-pia̍t)為著伊 (lo̍k) (ê),這个海島 (hái-tó)聲音 (siaⁿ-im)嘛是 (mā-sī)Mario (siōng) (ài)故鄉 (kò͘-hiong)的聲音。

演員 (Toaⁿ)[edit]

設定 (Siat-tēng)[edit]

小說佮1985年的影戲 (lóng)發生 (hoat-seng)佇Chile,是Neruda佇1970年代 (nî-tāi)蹛佇 (toà-tī) Pang-bô͘:Ill (chhù)的故事。Il Postino共故事 (poaⁿ)去到 (khì-kàu)1950年代的Italia。這片是佇 ()Sicily (pak) (hoāⁿ)的一个號做 (hō-chò) {{ill|Island Salina島] 的火山的 (hoé-soaⁿ-tek)ko͘島完成的。電影出名 (chhut-miâ)了後 (liáu-āu)造成 (chō-sêng)一个大敗害 (pāi-hāi)是島內的Pollara Beach受著 (siū-tio̍h)成濟 (chiâⁿ-choē)遊人 (iû-lâng)烏白 (o͘-pe̍h) (chō).[2]

音樂 (Im-ga̍k)[edit]

1994年,為著欲 (sak)這片,Pang-bô͘:Ill出版 "Pang-bô͘:Ill"。內底 (Lāi-té) (koh) () Pang-bô͘:Ill (só͘)做的樂譜 (ga̍k-phó͘),佮誠濟 (chiâⁿ-choē)藝人 (gē-jîn)誦讀的Neruda詩作 (si-chok)遮的 (Chia-ê)藝人包含 (pau-hâm) Pang-bô͘:IllPang-bô͘:IllWesley SnipesPang-bô͘:IllPang-bô͘:IllPang-bô͘:IllPang-bô͘:IllSamuel L。 JacksonPang-bô͘:IllPang-bô͘:IllMadonnaPang-bô͘:Ill,佮Julia Roberts

反應 (Hoán-èng)[edit]

評論回應 (hoê-èng)[edit]

這齣影戲 (chiâⁿ)歡迎 (hoan-gêng)Pang-bô͘:Ill頂面 (téng-bīn)的35 (phiⁿ)評論有92% 攏是呵咾 (o-ló).[3] 伊嘛佇 Pang-bô͘:Ill的13篇評論得著 (tit-tio̍h)81 (hun)達成 (ta̍t-sêng) "世界的 (Sè-kài-tek)讚頌 (Chàn-siōng)" 的標註 (phiau-chù).[4]

褒獎 (Po-chióng)[edit]

這片得著 Pang-bô͘:Ill。 Luis Enríquez Bacalov所做的配樂 (phoè-ga̍k)得著 Pang-bô͘:Ill。另外嘛受著 Pang-bô͘:Ill (Massimo Troisi),Pang-bô͘:IllPang-bô͘:IllPang-bô͘:Ill

註解 (Chù-kái)[edit]

  1. Oscar (Chióng)資料庫 (chu-liāu-khò͘)記錄 (kì-lio̍k)The Postman (Il Postino) [1]. 另外 (Lēng-goā) () (ū)一个 (chi̍t-ê)The Postman做標題的海報 (hái-pò)重歙 (têng-hip) (khǹg)網路 (Bāng-lō͘)電影 (Tiān-iáⁿ)資料庫.[2]
  2. 遊人敗害Il Postino海墘 (hái-kîⁿ)
  3. Il Postino Movie Reviews,Pictures - Rotten Tomatoes (2010年十月 (Cha̍p-goe̍h)24記錄)
  4. Il Postino ReviewsatMetacritic (2010年十月24記錄)

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]