Ivan Petrović Pavlov

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Ivan Petrović Pavlov。

Ivan Petrović Pavlov (露西亞語 (Lō͘-se-a-gí): Иван Петрович Павлов; 1849 ()9 (goe̍h)14 – 1936年2月27) ()露西亞 (Lō͘-se-a) (ê)生理學家 (seng-lí-ha̍k-ka)心理學家 (sim-lí-ha̍k-ka) (kap)醫學家 (i-ha̍k-ka)因為 (in-ūi) (tùi)消化 (siau-hòa)系統 (hē-thóng)研究 (gián-kiù) ()1904年得著 (tit-tio̍h)Nobel生理學 (Seng-lí-ha̍k)醫學 (I-ha̍k) (Chióng)此外 (Chhú-gōa) (i)動物 (tōng-bu̍t)行為 (hêng-ûi)尤其 (iû-kî)制約 (chè-iok) (conditioning) 現象 (hiān-siōng)的研究 (chin)有名 (ū-miâ)

外部 (Goā-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Ivan Pavlov