Seng-lí-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
關係 (Koan-hē) (lâng)事業 (sū-gia̍p)趁錢 (thàn-chîⁿ) (ê) "生理 (seng-lí)", (chhiáⁿ) (khòaⁿ)商業 (siong-gia̍p)顧客 (kò͘-kheh) (kap)利純 (lī-sûn) (téng)文章 (bûn-chiong).

生理學 (Seng-lí-ha̍k) (英語 (Eng-gí): physiology) () (tùi)性命 (sèⁿ-miā)系統 (hē-thóng)一般 (it-poaⁿ)功能 (kong-lêng)科學 (kho-ha̍k)研究 (gián-kiù) (I) (sǹg)生物學 (seng-bu̍t-ha̍k)分野 (hun-iá)處理 (chhú-lí)對象 (tùi-siòng)包括 (pau-koat)個體 (kò-thé)器官 (khì-koan)系統器官細胞 (sè-pau)生物 (seng-bu̍t)分子 (hun-chú) (téng)層級 (chân-kip) (Chiàu) () (kâng)種類 (chéng-lūi)構造 (kò͘-chō),生理學 (koh)會當 (ē-tàng) (hun)動物 (tōng-bu̍t)生理學植物 (si̍t-bu̍t)生理學細胞生理學微生物 (bî-seng-bu̍t)生理學 (khoán)