Jîn-bîn Tóng (Se-pan-gâ)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

人民 (Jîn-bîn) (Tóng) (Partido Popular PP), ()西班牙 (Se-pan-gâ) (ê)右派 (iū-phài)政黨 (chèng-tóng) (In) ()2011 ()國會 (kok-hoē)選舉 (soán-kú) (tiong)勝利 (sèng-lī)現任 (Hiān-jīm)領導者 (léng-tō-chiá)Mariano Rajoy