Chū-iû lōe-iông

From Lohankhapedia
(Redirected from Khai-hóng lōe-iông)
Jump to navigation Jump to search
Chū-iû bûn-hòa chok-phín ê tēng-gī (definition of free cultural works) chi piau-chì (logo).

自由 (Chū-iû)內容 (lōe-iông) (自由內容 (開放内容); free content, open content (khai-hóng lōe-iông)) (si) (chí) (ha̍h)自由文化 (bûn-hòa)作品 (chok-phín)定義 (tēng-gī) (ê)創作 (chhòng-chok)內容。

延伸 (Iân-sin)閱讀 (oa̍t-tho̍k)[edit]

外部 (Gōa-pō͘)連結 (liân-kiat)[edit]