Koán-lí-ha̍k

From Lohankhapedia
(Redirected from Koán-lí)
Jump to navigation Jump to search
公司的訓練會義是管理學的一步分。

管理學 (Koán-lí-ha̍k) (管理學) () (chi̍t) (ê)研究 (gián-kiù)人類 (jîn-lūi)管理 (koán-lí)活動 (o̍ah-tāng)規律 (kui-lu̍t) (ê)應用 (èng-iōng)科學 (kho-ha̍k)