Koaⁿ-lêng-ki

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

官能基 (Koaⁿ-lêng-ki) (漢字 (Hàn-jī): 官能基; Eng-bûn: Functional group) ()有機 (iú-ki)化學 (hoà-ha̍k)領域 (léng-he̍k)內底 (lāi-té)一種 (chi̍t-chióng)的定个 (te̍k-tēng-ê)原子群 (gôan-chú-kûn)。官能基代表 (tāi-piáu)