Lâm-sek

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
藍色
 
About these coordinates     色水座標
Hex三合 #0000FF
sRGBB  (rgb) (0, 0, 255)
CMYKH   (cmyk) (100, 100, 0, 0)
HSV       (hsv) (240°, 100%, 100%)
B: 基準化做 [0–255] (byte)
H: 基準化做 [0–100] (一百)

藍色 (Lâm-sek)[1] (藍色), () () (chò)藍色 (nâ-sek), nâⁿ (sek) ()看有光 (khoàⁿ-ū-kng)波長 (pho-tn̂g)約讓 (iok-liōng)420-490nm遐的 (hiah-ê)色水 (sek-chúi)藍色是RGB系統 (hē-thóng)3 (chióng)初級 (chho͘-kip)色水內底 (lāi-té) (ê)1種。藍色 (khah)暗寡 (àm--koá) ()紺色 (khóng-sek)

色調 (Sek-tiāu)變化 (piàn-hòa)[edit]

詳細請看: 藍色的色調

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. John Macgowan (1883). "Colours". Blue. English and Chinese dictionary of the Amoy dialect. 藍色藍色