Âng-sek

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
紅色
 
Color icon red.svg
色列座標
Phô堂 ~630–740[1] nm
頻率 ~480–405 THz
About these coordinates     色水座標
Hex三合 #FF0000
sRGBB  (rgb) (255, 0, 0)
HSV       (hsv) (0°, 100%, 100%)
來源 HTML/CSS[2]
B: 基準化做 [0–255] (byte)

紅色 (Âng-sek) (紅色) (ia̍h) (âng) ()看有光 (khoàⁿ-ū-kng)頻率 (pîn-lu̍t) (siōng) () (ê)色水 (sek-chúi)波長 (pho-tn̂g)約讓 (iok-liōng)630-760nm。頻率 ()閣較 (koh-khah) ()紅外線 (âng-goā-soàⁿ)。紅色 (ham)清晰 (chhiⁿ-sek)藍色 (nâ-sek)相疊型 (sio-tha̍h-hêng) (additive) 的3 (ê)初級 (chho͘-kip)色水 (primary color),會當 (ē-tàng)組合 (cho͘-ha̍p) (chhut) (pa̍t) (chióng)色水。

色調 (Sek-tiāu)變化 (piàn-hòa)[edit]

詳細請看: 紅色的色調
 • 青紅 (Chheng-âng)[3]
 • 大紅 (Tōa-âng)[3]
 • 桃紅 (Thô-âng)[3]
 • 丹皇 (Tan-hông)[3]
 • 朱紅 (Chu-âng)硃砂紅 (chu-se-âng)[3]
 • 暗紅 (Àm-âng)麥紅 (be̍k-âng)深紅 (chhim-âng)於射洪 (o͘-tò͘-âng)棗紅 (chó-âng)沉紅 (tîm-âng)於紅 (o͘-âng)[3]
 • 淺紅 (Chhián-âng)笑紅 (chhiò-âng)粉紅 (hún-âng)楊洪 (iûⁿ-âng)[3]水紅 (chúi-âng)
 • 銀紅 (Gîn-âng)[3]
 • 二紅 (Jī-âng)[3]
 • 胭脂紅 (Ian-chi-âng)[3]

參照 (Chham-chiàu)[edit]

 1. Thomas J. Bruno, Paris D. N. Svoronos. CRC Handbook of Fundamental Spectroscopic Correlation Charts.CRC Press, 2005.
  Color
 2. "CSS Color Module Level 3". 2 October 2016 khòaⁿ--ê. 
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 Ogawa Naoyosi, pian. (1931). Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí).