O͘-tò͘-âng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
於射洪 (舉例)
 
About these coordinates     色水座標
Hex三合 #800000
sRGBB  (rgb) (128, 0, 0)
CMYKH   (cmyk) (0, 100, 100, 50)
HSV       (hsv) (0°, 100%, 50%)
B: 基準化做 [0–255] (byte)
H: 基準化做 [0–100] (一百)

於射洪 (O͘-tò͘-âng) () (chi̍t) (khoán)色緻 (sek-tī),是 (thàu) (àm)咖啡色 (ka-pi-sek) (ê)紅色 (âng-sek)倚近 (óa-kīn)酒紅色 (chiú-âng-sek)