Ka-pi-sek

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
咖啡色
 
Rembrandt van Rijn - Self-Portrait - Google Art Project.jpgGrizzly.jpg
33rd Punjabi Army (Commander Punjabi Subadar) by A C Lovett.jpgElderly Gambian woman face portrait.jpgEspresso-roasted coffee beans.jpg
About these coordinates     色水座標
Hex三合 #993300
sRGBB  (rgb) (153, 51, 0)
CMYKH   (cmyk) (0, 67, 100, 40)
HSV       (hsv) (20°, 100%, 60%)
B: 基準化做 [0–255] (byte)
H: 基準化做 [0–100] (一百)

咖啡色 (Ka-pi-sek) (ia̍h) () (kóng)棕色 (chang-sek)茶室 (tê-sek),是組合 (cho͘-ha̍p)色緻 (sek-tī) (chi̍t) (khoán) (chiàu)CMYK (ê)透析 (thàu-sek)原理 (goân-lí)會使 (ē-sái)紅色 (âng-sek)烏色 (o͘-sek) (chham)黃色 (n̂g-sek)三艦 (saⁿ-lām); 或者 (he̍k-chiá)水紅 (chúi-âng) (ka)烏色; 抑紅色黃色 (thàu)藍色 (nâ-sek) ()是照RGB的原理,是紅色 (ka)綠色 (le̍k-sek)

咖啡色 ()自然界 (chū-jiân-kài) (chin)豐富 (hong-hù)樹木 (chhiū-bo̍k) (thô͘)動物 (tōng-bu̍t) (mn̂g)目睭 (ba̍k-chiu) (kap)皮膚 (phôe-hu) (lóng) (tiāⁿ) (chhut) (hiān) (pún)色緻。