Lí sī-án-choáⁿ bô ài tiām-tiām?

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
2007 nî Iberia - Bí-chiu léng-siù ko-hong hōe-gī, Juan Carlos, Zapatero, Chávez chē-tī Hōe-gī-sek iū-hong.

()氏按怎 (sī-án-choáⁿ) () (ài)恬恬 (tiām-tiām)? (¿Por qué no te callas?[poɾˈke no te ˈkaʎas]) () (chi̍t) () (ōe) (kap)外交 (gōa-kau)事件 (sū-kiāⁿ)出自 (chhut-chū)2007 ()第十七 (tē-cha̍p-chhit) (kài)Chile Santiago Iberia - 美洲 (Bí-chiu)領袖 (léng-siù)高峰 (ko-hong)會議 (hōe-gī) (tiong)時任 (sî-jīm)西班牙 (Se-pan-gâ)國王 (kok-ông)Joan Carlos (I)公開 (kong-khui)體剔 (thé-thak)時任Venezuela總統 (chóng-thóng)Hugo Chávez (chē) (pái)拍斷 (phah-tn̄g)西班牙手相 (chhiú-siòng)Zapatero (ê)話語 (ōe-gí) (Chit)句話 (jiá)轟動 (hong-tōng)一夜成名 (chi̍t-iā-chhiâⁿ-miâ)Meme公眾 (kong-chiòng) (phín) (hō͘)Kuso (ûi)電話 (tiān-ōe)鈴聲 (lêng-siaⁿ)譯名 (e̍k-miâ)比賽 (pí-sài)口號 (kháu-hō)T-shirt標語 (phiau-gí)YouTube影片 (iáⁿ-phìⁿ) (téng)