Lē-kang-chhī

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
麗江市的位置

麗江市 (Lē-kang-chhī) (麗江市) ()中國 (Tiong-kok)雲南省 (Hûn-lâm-séng) (ê)一个 (chi̍t-ê)地級市 (tē-kip-chhī)

行政區 (Hêng-chèng-khu)[edit]