La-gú-bih

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

La-gú-bih (英語 (Eng-gí): rugby) () (chi̍t) (lūi)球類 (kiû-lūi)運動 (ūn-tōng) (chòe)主要 (chú-iàu) (hūn) (nn̄g) (tōa) (khoán): la-gú-bih iu-ní-óng (rugby union) (kap)la-gú-bih (lih)guh (rugby league)。

(Goân)英語 (miâ)rugby來自 (lâi-chū)英蘭 (Eng-lân)Warwickshire (ê)Rugby (siâⁿ) (Chit)類運動是19世紀 (sè-kí)當地 (tong-tē) (só͘)Rugby學校 (Ha̍k-hāu)發展的 (hoat-tián--ê)

連結 (Liân-kiat)[edit]