Melania Trump

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Melania Trump (1970 ()4 (goe̍h)26 (ji̍t)出世 (chhut-sì)), ()美國 (Bí-kok) (chū)2017年1月 (khí) (ê)第一 (Tē-it)女士 (Lú-sū) (First Lady)。