Michael Faraday

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Michael Faraday

Michael Faraday (1791 ()9 (goe̍h)22 ji̍t - 1867年8月25 (ji̍t)) ()英國 (Eng-kok) (ê)化學家 (hòa-ha̍k-ka) (ia̍h)物理學家 (bu̍t-lí-ha̍k-ka) (彼當時 (hit-tong-sî)物理學 (bu̍t-lí-ha̍k)號做 (hō-chòe) "自然 (chū-jiân)哲學 (thiat-ha̍k)")。 (I)主要 (chú-iàu)研究 (gián-kiù)電磁學 (tiān-chû-ha̍k) (kap)電化學 (tiān-hòa-ha̍k)