Miguel de Cervantes

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
[[../]], 1547 – 1616

Miguel de Cervantes y Saavedra (IPA: [miˈɣel ðe θerˈβantes saˈβeðra],1547 ()9 (goe̍h)29 – 1616年4月23) ()西班牙 (Se-pan-gâ) (ê)小說家 (siáu-soat-ka)詩人 (si-jîn) (kiam)劇作家 (ke̍k-chok-ka) (playwright)。 Cervantes的小說 (siáu-soat)Don Quixote予人 (lia̍h) (chò)經典 (keng-tián)的經典。