Navarra

From Lohankhapedia
(Redirected from Navarre)
Jump to navigation Jump to search

Navarra (Basque (): Nafarroa),正式 (chèng-sek)全名 (choân-miâ)Navarra特許 (Te̍k-hí)社里 (Siā-lí) (西語 (Se-gí): Comunidad Foral de Navarra), ()西班牙 (Se-pan-gâ)北部 (pak-pō͘) (ê)自治 (chū-tī)社里 (kiam)省份 (séng-hūn)首府 (siú-hú)Pamplona

(Pún)地方 (tē-hng)Basque民族 (bîn-cho̍k)主厭 (chú-ià)生活 (seng-oa̍h)所在 (só͘-chāi) (chi) (it)倚近 (óa-kīn)Basque自治謝里 (Siā-lí)