Osman Tè-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Osman Tè-kok
دولتْ علیّه عثمانیّه‎‎‎
Osmanlı İmparatorluğu
Osman帝kokê旗仔

1683 () (ê)領土 (léng-thó͘)範圍 (hōan-ûi)

Osman帝國 (Tè-kok) (現代 (hiān-tāi)土耳其語 (Thó͘-ní-kî-gí): Osmanlı Devletiia̍hOsmanlı İmparatorluğu), () (ū) (kóng)Ottoman帝國,嘛有時 (ū-sî)直接 (ti̍t-chiap) () (in)土耳其 (Thó͘-ní-kî) (ia̍h)吐谷 (Thó͘-kok) ()Oghuz (lâng)首領 (siú-léng)Osman𤆬頭 (chhōa-thâu)開機 (khai-ki)國家 (kok-ka)。怹 ()1293年建國 (kiàn-kok)1922年滅亡 (bia̍t-bông)。帝國的首領號做 (hō-chòe)Sultan (bóe) (tāi)Mehmed 6 ()。帝國領土上大 (siāng-tōa)時陣 (sî-chūn)ha̍ⁿh (kòe)亞洲 (A-chiu)歐洲 (Au-chiu) (kap)非洲 (Hui-chiu)三个 (saⁿ-ê)大陸 (tāi-lio̍k)上買 (Siōng-bóe)一个 (chi̍t-ê)首都 (siú-to͘)Constantinopolis (土耳其語: Konstantiniyye)。