RNA

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
一段RNA的化學個造。

RNA ()英語 (Eng-gí)ribonucleic acid (ê)縮寫 (sok-siá) ()1 (khoán) (hām)生物 (seng-bu̍t)遺傳 (ûi-thoân)程序 (thêng-sū) (ū)底代 (tī-tāi)核酸 (he̍k-sng) (nucleic acid)。 RNA分子 (hun-chú)是1 (tiâu)核苷酸 (he̍k-kam-sng) (nucleotide) 的高聚物 (ko-chū-bu̍t) (polymer)。 RNA (kap)DNA精差 (cheng-chha) ()RNA的核苷酸有ribose (khoân)uracil (ah)DNA有deoxyribosethymine。 RNA一般 (it-poaⁿ) (ùi)DNA轉錄 (choán-lio̍k) (lâi)的; 發落 (hoa̍t-lo̍h) (chit) (ê)程士 (thêng-sū)主要 (chú-iàu)酵素 (kàⁿ-sò͘) () (chò)RNA都聚媒 (to-chū-mûi) (polymerase)。 RNA的轉錄本 (choán-lio̍k-pún) (iōng)翻譯 (hoan-e̍k)氨基酸 (an-ki-sng) (amino acid) 的高聚物,號做卵白質 (nn̄g-pe̍h-chit)

一寡 (Chi̍t-koá)RNA () (chhui)化學 (hoà-ha̍k)反應 (hoán-èng)才調 (châi-tiāu); 這款RNA號做RNA酵素 (ia̍h)ribozyme