SARS-CoV

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
?Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (SARS-CoV)
病毒分類
群: Group IV ((+)ssRNA)
界: Viruses
門: Riboviria
綱: Coronavirus
目: Nidovirales
科: Coronaviridae
屬: Betacoronavirus
亞屬: Sarbecovirus
種: SARS-CoV
Siâng意名
  • SARS coronavirus
  • SARS-related coronavirus
  • Severe acute respiratory syndrome coronavirus[1]

SARS-CoV全名 (choân-miâ)嚴重 (Giâm-tiōng)急性 (Kip-sèng)呼吸道 (Ho͘-khip-tō)症候群 (Chèng-hō͘-kûn)冠狀 (Kòan-chōng)病毒 (Pēⁿ-to̍k) (嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒), ()引起 (ín-khí)SARS (嚴重急性呼吸道症候群) (ê) (chi̍t) (chióng)冠狀病毒

(Koh) (khoàⁿ)[edit]

參考 (Chham-khó)資料 (chu-liāu)[edit]

  1. "ICTV Taxonomy history: Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus" (html). International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) (ēng Eng-gí). 27 January 2019 khòaⁿ--ê. 

Error: "Q278567" is not a valid Wikidata entity ID.